Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu (bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, được niêm yết của 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank tại ngày xác định lãi suất) cộng biên độ 2%/năm. Trả lãi định kỳ 1 năm một lần.

Agribank có quyền mua lại 100% khối lượng trái phiếu đã phát hành tại thời điểm tròn 3 năm kể từ ngày phát hành, giá mua lại bằng mệnh giá của trái phiếu.

Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của Agribank, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX