Ngày 15/3, HĐND tỉnh Bình Định khoá 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 15.

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, qua rà soát, có 3 chỉ tiêu kinh tế – xã hội không đạt so với số liệu đã báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023. Đó là chỉ tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Riêng về chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới, ông Thanh cho biết, báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 2,53% (kế hoạch năm 2023 là giảm 1,8%). Tuy nhiên, qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2023 chỉ giảm 1,37%, không đạt kế hoạch đề ra.

gggddd.jpg
Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Đỗ Thị Diệu Hạnh báo cáo giải trình tại cuộc họp.

Giải trình tại cuộc họp, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Đỗ Thị Diệu Hạnh lý giải nguyên nhân chủ yếu là do một số hộ nghèo không có điều kiện và khả năng để tự thoát nghèo như: Không có đất, vốn, công cụ, phương tiện sản xuất, ốm đau bệnh tật…

Một bộ phận người dân chưa yên tâm khi thoát nghèo, còn tư tưởng muốn tiếp tục được hưởng các chính sách, chế độ hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, còn có các nguyên nhân như cách tiếp cận giảm nghèo chưa khoa học, chưa sát thực tiễn, công tác giảm nghèo thiếu cụ thể và chưa có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các ngành, các địa phương.

“Nếu đưa ra giảm 2% hộ nghèo hằng năm mà không có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị thì cũng rất là khó. Trong 2% này, Sở phối hợp với các huyện điều chỉnh chỉ tiêu cụ thể và theo hướng giảm tỷ lệ hộ nghèo sang hộ cận nghèo. Một số địa phương đang có giải pháp cụ thể để đạt được chỉ tiêu này”, bà Hạnh cho hay.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho rằng hiện trạng giảm nghèo là một vấn đề bức xúc. Hiện nay kinh tế thì phát triển nhưng tốc độ giảm nghèo của tỉnh thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao hơn bình quân cả nước.

2222cggg.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

Ông Dũng đề nghị gắn trách nhiệm của người đứng đầu và đưa ra chỉ tiêu cụ thể; giải quyết các vấn đề thiếu đất, thiếu vốn của người dân; phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình, phải đồng hành để giảm nghèo.

“Quyết tâm đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo ở Bình Định thấp hơn bình quân cả nước. Từ quyết tâm này phân bổ xuống cho địa phương từng con số cụ thể, nếu không làm được thì các đồng chí phải chịu trách nhiệm. Chúng ta phải đồng lòng, quyết tâm. Sở LĐ-TB&XH phải đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách thực hiện giảm nghèo cho tốt”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định nhấn mạnh.