Phản hồi kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về đề nghị nâng cấp cảng hàng không Thọ Xuân lên sân bay quốc tế để phục vụ nhu cầu nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, Bộ GTVT cho biết, Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20501 và Quy hoạch cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 20502 định hướng chức năng của cảng hàng không Thọ Xuân trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc tế.

Bộ GTVT phản hồi kiến nghị nâng cấp Thọ Xuân lên sân bay quốc tế- Ảnh 1.

Các quy hoạch cảng hàng không định hướng chức năng của cảng hàng không Thọ Xuân trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc là cảng hàng không quốc tế.

Quy mô kết cấu hạ tầng giai đoạn đến năm 2030 đáp ứng công suất khoảng 5 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng công suất khoảng 7 triệu hành khách/năm.

Việc đầu tư phát triển các hạng mục công trình tại sân bay Thọ Xuân sẽ thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt trên cơ sở nhu cầu tăng trưởng vận tải, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Hiện trạng cảng hàng không Thọ Xuân đạt quy mô cấp sân bay 4C, bảo đảm khai thác các loại tàu bay code C (như A320/A321 và tương đương); sân đỗ tàu bay đáp ứng 6 vị trí; nhà ga hành khách được thiết kế với công suất khoảng 1,2 triệu hành khách/năm.

Về khai thác, những năm qua, sân bay Thọ Xuân chủ yếu khai thác các đường bay quốc nội, đã thực hiện một số chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter), trong đó sử dụng nhà ga quân sự cũ, chưa khai thác các chuyến bay quốc tế thường lệ.

Sản lượng hành khách thông qua cảng những năm gần đây đã tiệm cận công suất thiết kế, tuy nhiên nhu cầu khai thác quốc tế chưa cao.

Vì vậy trước mắt, Bộ GTVT đề nghị địa phương nghiên cứu, kêu gọi các hãng hàng không khai thác thêm các chuyến bay quốc tế không thường lệ đi/đến sân bay Thọ Xuân nhằm phát triển thị trường bay quốc tế.

Khi có nhu cầu khai thác thường lệ, Bộ GTVT sẽ triển khai thủ tục công bố cảng hàng không quốc tế theo quy định.

Liên quan tới việc đầu tư phát triển cảng hàng không Thọ Xuân, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang rà soát, cân đối nguồn lực để đầu tư, mở rộng các công trình thiết yếu của cảng theo quy hoạch.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đang nghiên cứu Đề án huy động nguồn vốn xã hội đầu tư, khai thác cảng hàng không Thọ Xuân. 

Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và ACV để nghiên cứu phương án đầu tư phát triển cảng hàng không Thọ Xuân theo quy hoạch, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX