Theo Quyết định số 443/QĐ-BTC, Đoàn kiểm tra do bà Trần Thị Tuyết Lan – Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) làm Trưởng đoàn; ông Phạm Văn Tình – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính làm Phó Trưởng đoàn và 4 thành viên.

Bộ Tài chính lập đoàn kiểm tra kỷ luật lao động và văn hóa công sở
Cơ quan thuế, hải quan luôn đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra kỷ luật Lao động và Văn hóa công sở năm 2024 của Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành, thực hiện kỷ luật lao động và văn hóa công sở; ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và các quy định khác liên quan đến Quy chế văn hóa công sở tại các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ.

Đoàn kiểm tra thực hiện việc lập biên bản kiểm tra đối với đơn vị được kiểm tra; lập biên bản đối với các trường hợp có hành vi vi phạm, báo cáo lãnh đạo bộ kết quả kiểm tra. Đồng thời, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm qua công tác kiểm tra, kiến nghị phê bình, kiểm điểm hoặc có hình thức xử lý đối với đối tượng kiểm tra theo quy định.

Nhiệm vụ của các thành viên đoàn kiểm tra do trưởng đoàn phân công. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm bảo mật thông tin kiểm tra trước khi báo cáo kết quả kiểm tra được công bố.

Đối tượng kiểm tra bao gồm toàn thể các công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Hình thức kiểm tra được quy định tại quyết định này là kiểm tra đột xuất; kiểm tra khi nhận được thông tin đường dây nóng hoặc đơn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14/3/2024./.