Ngày 21.2, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân chỉ đạo UBND huyện này thanh tra toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra công tác chỉ định thầu, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Mốc thời gian thanh tra từ ngày 1.1.2021 – 31.8.2023.

Công tác đấu thầu, chỉ định thầu giao phó cho chủ tịch huyện

Cũng theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trước đó, vào tháng 5.2023, Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh Cà Mau có thành lập đoàn kiểm tra công tác đấu thầu, chỉ định thầu và hiệu quả một số công trình thủy lợi trọng điểm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân. Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh Cà Mau chỉ ra nhiều hạn chế liên quan.

Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân chưa lãnh đạo, chỉ đạo về mặt chủ trương, quan điểm phù hợp, kịp thời đối với việc thực hiện công tác đấu thầu, chỉ định thầu các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện mà giao phó cho Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Đồng thời, thiếu chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác chỉ định thầu và quá trình triển khai, thực hiện các công trình thủy lợi.

Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh Cà Mau cho rằng, với vai trò phó bí thư, chủ tịch UBND huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, nhưng không chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát công tác chỉ định thầu các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện, dẫn đến một số hạn chế trong công tác chỉ định thầu, thi công các công trình thủy lợi.

Theo đó, chủ đầu tư không phê duyệt dự toán gói thầu, giá gói thầu xây dựng làm cơ sở xác định giá gói thầu để lựa chọn nhà thầu, dẫn đến sai giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật. Chủ đầu tư không tổ chức lập và phê duyệt biện pháp thi công công trình.

Trưởng phòng NN-PTNT H.Phú Tân phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, nhưng không có báo cáo thẩm định. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu không đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Tân thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thống nhất theo đề nghị của chủ đầu tư, trong đó đưa gói thầu kiểm toán vốn đầu tư vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa có ý kiến thống nhất của người có thẩm quyền.

Công tác quyết toán dự án hoàn thành công trình nạo vét Kênh Lô 3, chủ đầu tư đã chuyển thanh toán chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán cho Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Tân số tiền hơn 3 triệu đồng là chưa phù hợp. Nhà thầu thi công chưa đúng theo giải pháp thi công của hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt.

Thanh tra toàn diện công tác chỉ định thầu, thi công các công trình thủy lợi

Trước sai sót trên, Ban Chỉ đạo PCTN-TC tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với UBND huyện về công tác đấu thầu, chỉ định thầu, giám sát thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện; đưa công tác đấu thầu, chỉ định thầu, giám sát thi công các công trình thủy lợi vào quy chế của Ban Chấp hành và thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra.

Chỉ đạo Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đúng quy định về công tác chỉ định thầu, thi công các công trình thủy lợi.

Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về công tác đấu thầu, chỉ định thầu, thi công và thanh quyết toán các công trình thủy lợi.

Quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, chú trọng kết hợp cải tạo lại hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất, gắn với tạo đê bao chống tràn, kết hợp tạo hệ thống giao thông đường thủy và giao thông đường bộ.

Đề nghị chủ đầu tư rà soát đối với toàn bộ các công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật sau ngày 15.9.2021 đã chuyển trả chi phí thẩm tra quyết toán cho Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Tân, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch lập các thủ tục nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định.

Chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai sót trong công tác chỉ định thầu, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện thời gian qua.

Chỉ đạo UBND H.Phú Tân thanh tra toàn diện và chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra công tác chỉ định thầu, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX