Xã hội

Châu Thành (Sóc Trăng): Gia tăng giá trị, khai thác hiệu quả đất đai

Lê Hùng 15/03/2024 – 14:59

(TN&MT)- Đất đai luôn là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế địa phương. Để tận dụng nguồn lực to lớn này, thời gian qua, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất tạo nguồn lực giúp huyện thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Trương Quốc Điền, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

tp-dong-chi-truong-quoc-dien.jpg
Ông Trương Quốc Điền, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

PV: Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành trong thời gian qua được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Trương Quốc Điền:

Đất đai là nguồn lực rất quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh – tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. Với vai trò quan trọng đó, hàng năm huyện Châu Thành luôn xác định việc quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai trên địa bàn huyện là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Để công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai đi vào nề nếp, hiệu quả, huyện đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời huyện Châu Thành cũng tăng cường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Huyện Châu Thành có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 23.614ha, tính lũy kế đến nay huyện đã cấp giấy CNQSDĐ gần 21.000 ha, đạt tỉ lệ trên 99,8% diện tích cần phải cấp. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn huyện Châu Thành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết để cấp giấy CNQSDĐ lần đầu diện tích đất còn lại cho hộ gia đình, cá nhân.

Song song với đó, UBND huyện Châu Thành còn thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, thị trấn quản lý chặt chẽ quỹ đất công; tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; hoạt động khai thác lớp đất mặt ruộng, bờ kênh làm vật liệu xây dựng thông thường;… giúp cho tình hình lấn chiếm đất đai, khai thác đất mặt ruộng, bờ kênh được kéo giảm đáng kể trong những năm gần đây, góp phần tránh thất thoát tài nguyên; hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, huyện Châu Thành cũng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, qua đó kịp thời đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cắt giảm, điều chỉnh, bổ sung một số quy định giúp địa phương nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Trong công tác bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư các công trình, dự án, huyện Châu Thành cũng đã phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho những trường hợp bị ảnh hưởng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư để bố trí nơi ở ổn định cho những hộ dân thuộc đối tượng bị giải tỏa, giúp họ yên tâm ổn định cuộc sống.

a2-huyen-ct-st.jpg
Đất đai đang là nguồn lực quan trọng giúp huyện Châu Thành, Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

PV: Thưa ông, từ những kết quả đạt được trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện?

Ông Trương Quốc Điền:

Từ những kết quả đạt được trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất đai thời gian qua đã đóng quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Cụ thể, việc hầu hết diện tích đất tự nhiên trên địa bàn huyện đã được cấp giấy CNQSDĐ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, đảm bảo quyền lợi cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất giúp họ yên tâm đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bên cạnh đó, thông qua công tác thu tiền sử dụng đất mỗi năm sẽ là nguồn lực quan trọng giúp huyện Châu Thành tái đầu tư các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương; đồng thời thông qua các chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất đã giúp hộ nghèo có nơi ở ổn định, có đất sản xuất, nâng cao thu nhập hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tính đến cuối năm 2023 huyện chỉ còn 678 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,45%), dự kiến trong năm 2024 sẽ tiếp tục giảm số hộ nghèo thêm khoảng 1%, tương đương 270 hộ.

Song song đó, việc thực hiện hiệu quả các chính sách về đất đai cũng đang góp phần giúp huyện thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2023, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng của huyện đạt 8.651 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 17.206 tỷ đồng; huyện đã có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngoài ra, việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công khai, minh bạch và các chính sách ưu đãi về thuế,… huyện Châu Thành đã thu hút nhiều công ty, doanh nghiệp triển khai đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn huyện như dự án xây dựng Cụm công nghiệp Xây Đá B, Khu Văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên. Hiện nay một số doanh nghiệp cũng đang tiếp cận với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Xây Đá B mới, Cụm công nghiệp Thuận Hòa; Tổ hợp công trình dịch vụ thương mại tại thị trấn Châu Thành;…

a3-ct-st.jpg
Hiện nay phần lớn diện tích đất trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đã được cấp giấy CNQSDĐ

PV: Thưa ông, để quản lý, khai thác, sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, tạo nguồn lực góp phần phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới huyện Châu Thành sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gì?

Ông Trương Quốc Điền:

Việc quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế – xã hội của huyện ngày càng phát triển, đời sống của người dân không ngừng nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo được kéo giảm qua từng năm; đồng thời huyện cũng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện Châu Thành sẽ tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về việc sử dụng đất đai hiệu quả, đúng mục đích sử dụng đất; tăng cường cải cách hành chính lĩnh vực đất đai nhằm thu hút các nhà đầu tư và huy động các nguồn lực khác đầu tư các công trình, dự án sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ vào địa bàn huyện.

Huyện Châu Thành cũng sẽ tiếp tục tăng cường tính công khai, minh bạch về cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng nhằm kêu gọi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các dự án có sử dụng đất với quy mô lớn trên địa bàn huyện, đặc biệt là những dự án không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng nhiều lao động và hướng đến mục tiêu phát triển khu vực nông thôn.

Cùng với đó, huyện cũng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; có biện pháp xử lý cụ thể đối với các trường hợp cố tình chậm triển khai thực hiện dự án hoặc sử dụng đất sai mục đích khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý và thực hiện tốt công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt;…

Ngoài ra, UBND huyện Châu Thành cũng kiến nghị tỉnh Sóc Trăng có chính sách đầu tư, hỗ trợ, đặc biệt là đối với phát triển cơ sở hạ tầng để huyện hoàn thành các công trình, dự án trên địa bàn nhằm thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 mà huyện đã đề ra.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX