Chủ động phòng ngừa tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ sớm, từ xa
Cơ quan hải quan triển khai nghiệp vụ để phòng ngừa buôn lậu, gian lận thương mại.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị, trong đó, đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Thanh tra Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ.

Thứ nhất, triển khai công tác nghiệp vụ, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó tập trung vào các mặt hàng cấm, động vật hoang dã, thuốc lá điếu, thuốc lá thế hệ mới, vàng, ngoại tệ và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm giám sát chặt chẽ các loại hàng hóa chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa có trị giá, thuế suất cao, hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa…

Thứ hai, tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành Hải quan, Thuế; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm yêu cầu công tác trong tình hình mới; có cơ chế sàng lọc, thay thế, luân chuyển những người không đủ năng lực công tác, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát hoạt động công vụ của công chức hải quan, thuế không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng, “bảo kê”, tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế; tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, thu thập thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng chính sách quản lý rủi ro để buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển hàng cấm, rửa tiền.

Thứ tư, mở rộng và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, hợp tác quốc tế để chủ động phòng ngừa tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ sớm, từ xa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại…

Yêu cầu nói trên nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.