Vừa qua, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR) đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp lần 1 năm 2024. Tại nghị quyết, PHR đã thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đầu tư năm 2024 và quý I/2024.

Cụ thể, trong quý I/2024, PHR đã khai thác 1.364 tấn mủ quy khô, hoàn thành 11% kế hoạch năm. Sản lượng cao su thu mua đạt 1.200 tấn, hoàn thành 12%; sản lượng cao su chế biến đạt 2.564 tấn, hoàn thành 11,44%; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 4.423 tấn, hoàn thành 13,36%. Giá bán bình quân đạt 37 triệu đồng/tấn.

Tổng doanh thu công ty mẹ quý I/2024 đạt 164,7 tỷ đồng, hoàn thành 11,32% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ cao su đạt 163,6 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 12,03 tỷ đồng, hoàn thành 4,34% kế hoạch năm. PHR cũng nộp ngân sách nhà nước 10,4 tỷ đồng, hoàn thành 6,8%.

Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà đặt kế hoạch lợi nhuận giảm sâu trong năm 2024
PHR dự kiến lãi ròng về mức thấp nhất trong 9 năm.

Trong năm 2024, PHR đặt mục tiêu sản lượng cao su khai thác đạt 12.400 tấn, tăng 3,7% so với năm 2023, với năng suất 1,41 tấn/ha. Sản lượng cao su chế biến đạt 22.400 tấn mủ quy khô, tăng 21%; sản lượng cao su tiêu thụ đạt 33.100 tấn mủ quy khô, tăng 7,7%. Giá bán bình quân đạt 36,41 triệu đồng/tấn, tăng 6,5%.

Về chỉ tiêu kinh doanh, PHR đặt kế hoạch đạt 1.455,05 tỷ đồng tổng doanh thu công ty mẹ năm 2024, tương ứng giảm 10% so với kết quả năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 277,1 tỷ đồng, giảm 48%; lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, giảm 47% so với con số gần 461,6 tỷ đồng năm 2023.

Cũng trong năm nay, PHR dự kiến nộp ngân sách nhà nước là 140,5 tỷ đồng; tổng nhu cầu vốn đầu tư là 361,9 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền/mệnh giá tối thiểu năm 2024 là 20%.

Nhìn lại tình hình kinh doanh của PHR, theo số liệu trong báo cáo tài chính năm 2023, doanh nghiệp thu về 1.353 tỷ đồng doanh thu bán hàng, giảm 20,9% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm của công ty đạt 1.126 tỷ đồng (chiếm 83% tổng doanh thu), ghi nhận giảm tới 22,6%. Sau khi chiết khấu thương mại, doanh thu thuần của Cao su Phước Hòa đạt 1.351 tỷ đồng, giảm 20,9%.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của PHR còn đạt 663,7 tỷ đồng, giảm 28,6% so với năm trước. Các con số này gần tương đương với mức dự báo của một số hãng chứng khoán đưa ra trước đó.

Theo báo cáo công bố cuối tháng 2 vừa qua, Chứng khoán BSC kỳ vọng mảng cao su sẽ phục hồi 18% từ mức nền thấp trong năm 2023. Các nút thắt pháp lý được giải quyết cũng sẽ giúp cho PHR có thể ghi nhận thu nhập từ góp vốn đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên và Khu công nghiệp VSIP 3 Bình Dương trong năm 2024.

Ngoài ra, quỹ đất chuyển đổi phát triển khu công nghiệp lớn (khoảng 5.126 ha) cũng sẽ đảm bảo tăng trưởng dài hạn cho mảng này của PHR.