Xuất cấp hơn 37.200 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh nghèo 17 địa phương đề nghị hỗ trợ hơn 13.300 tấn gạo dịp đầu năm Quyết định xuất cấp hơn 34.164 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh học kỳ II
Đã xuất cấp 12.882 tấn gạo cho các địa phương
Nghiên cứu, rà soát công tác xây dựng, dự báo kế hoạch dự trữ sát với tình hình. Ảnh: ST

Cụ thể, Bộ đã xuất cấp hỗ trợ tết Nguyên đán 10.401 tấn gạo; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2.336 tấn gạo; hỗ trợ bổ sung gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2023-2024 là 145 tấn gạo.

Trong nhiệm vụ những tháng tiếp theo, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai nhập, xuất cấp lương thực, nhập, xuất vật tư thiết bị dự trữ quốc gia và thực hiện xuất gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 theo đúng quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có quyết định giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 34.164.123 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 theo quy định. Vì thế, hồi cuối tháng 2/2024, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ và số lượng gạo chi tiết cho 18 cục dự trữ nhà nước, thời hạn hoàn thành giao nhận đến hết ngày 25/4/2024.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước kịp thời tham mưu, giúp Bộ phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, địa phương trong việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2024 đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024.

Cùng với đó phải tập trung xử lý, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đơn vị đã giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực (Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Hà Bắc) hoàn thành xuất cấp, vận chuyển và bàn giao 2.335.905 kg để hỗ trợ người dân của 7 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, An Giang, Lạng Sơn), trong thời gian giáp hạt 2024 trước ngày 15/3/2024. Số gạo còn lại 2.263,755 tấn cho 5 tỉnh (Lạng Sơn, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk, An Giang) sẽ được địa phương có kế hoạch tiếp nhận đúng thời gian quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX