Danh mục 26 mặt hàng và nhóm mặt hàng bị cấm nhập khẩu vào Nigeria Cảnh báo tình trạng ngộ độc thuốc đã cấm sử dụng Đài Loan chuẩn bị cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử

Thông tư gôm có 3 Điều và bảng phụ lục về Danh mục thuốc sử dụng và cấm sử dụng trong nông nghiệp như sau:

Danh mục thuốc sử dụng trong nông nghiệp bao gồm:

– Thuốc trừ bệnh: 683 hoạt chất với 1561 tên thương phẩm;

– Thuốc trừ cỏ: 260 hoạt chất với 791 tên thương phẩm;

– Thuốc trừ chuột: 08 hoạt chất với 43 tên thương phẩm;

– Thuốc điều hoà sinh trưởng: 60 hoạt chất với 178 tên thương phẩm;

– Chất dẫn dụ côn trùng: 08 hoạt chất với 08 tên thương phẩm;

– Thuốc trừ ốc: 31 hoạt chất với 152 tên thương phẩm;

– Chất hỗ trợ (chất trải): 05 hoạt chất với 06 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc BVTV được sử dụng và bị cấm sử dụng tại Việt Nam từ 8/12

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam bao gồm:

– Thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản lâm sản: 23 hoạt chất;

– Thuốc trừ bệnh: 06 hoạt chất;

– Thuốc trừ chuột: 01 hoạt chất;

– Thuốc trừ cỏ: 01 hoạt chất.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2023.

Chi tiết Thông tư, xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX