Đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào Tập đoàn Thắng Lợi, Gỗ An Cường thu về 1,8 tỷ đồng lợi nhuận
Dự án Novaworld Phan Thiết

“Đòi” tiền cọc mua dự án Novaworld Phan Thiết

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty cổ phần Gỗ An Cường (Gỗ An Cường) cho thấy, công ty này đã ký các văn bản thỏa thuận với Công ty cổ phần Novareal để chọn mua bất động sản thuộc dự án Novaworld Phan Thiết vào năm 2021 và đã đặt cọc 285 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dựa vào các văn bản thỏa thuận nói trên, đến ngày 15/3/2023 Gỗ An Cường có quyền lựa chọn tiếp tục quyền mua hoặc không mua bất động sản của Novareal.

Cuối cùng, Gỗ An Cường đã lựa chọn phương án không đăng ký chọn mua bất động sản và thỏa thuận lịch thu hồi lại số tiền cọc từ quý IV/2023 đến năm 2025.

Cụ thể, Gỗ An Cường đã thu hồi 28,5 tỷ đồng vào ngày 3/11/2023. Lãi suất được hưởng là 13%/năm đến tháng 9/2023 và sau đó là 15%/năm.

Tại ngày 31/12/2023, Gỗ An Cường đã ghi nhận lãi dự thu là gần 5,7 tỷ đồng từ khoản đầu tư từ dự án. Số tiền gốc mà Gỗ An Cường còn phải thu gần 257 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh của Gỗ An Cường, quý IV/2023 ghi nhận 1.151 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp của công ty giảm 21,2% còn gần 339 tỷ đồng. Doanh thu tài chính của ACG gần như không thay đổi so với năm ngoái, ở mức 49 tỷ đồng.

Mặc dù các chi phí của doanh nghiệp đầu ngành gỗ này đều giảm nhưng Gỗ An Cường vẫn báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm gần 5% còn 161 tỷ đồng. Tuy nhiên EPS lại tăng từ 1.025 đồng lên 1.074 đồng.

Nguyên nhân là do EPS quý IV/2023 được tính lại điều chỉnh cho các chi phí khen thưởng, phúc lợi và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Lũy kế năm 2023, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu 3.762 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 437 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 43% so với năm 2022. Đây cũng là khoảng lãi thấp nhất của công ty này kể từ năm 2017 cho đến nay.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Gỗ An Cường đạt 5.522 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với số đầu năm.

Trong đó, công ty này đang có hơn 1.900 tỷ đồng tiền gửi và tiền mặt, chiếm 36% cơ cấu tài sản và tăng 33% so với đầu năm. Lượng hàng tồn kho ở mức 1.134 tỷ đồng, giảm 22,6%.

Doanh nghiệp này có hơn 700 tỷ đồng nợ vay tài chính trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 4.173 tỷ đồng.

Đầu tư hơn 500 tỷ đồng vào Tập đoàn Thắng Lợi, Gỗ An Cường thu về 1,8 tỷ đồng lợi nhuận
Một dự án do Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi triển khai trên địa bàn tỉnh Long An

Hợp tác với Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi

Tính đến cuối năm 2023, các khoản đầu tư ngắn hạn của ACG nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng thương mại có kỳ hạn còn lại dưới một năm và hưởng lãi suất từ 4,9% – 11,5%/năm (tại ngày 31/12/2022: 5% – 12%/năm).

Ngoài ra, Gỗ An Cường đã dùng các khoản tiền gửi có kỳ hạn có giá trị 343 tỷ đồng thế chấp ngân hàng cho các khoản vay ngắn hạn.

Có thể nói, Gỗ An Cường khá gắn kết với Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi khi sở hữu 30% cổ phần tại Công ty cổ phần Thắng Lợi Homes. Ngoài ra Gỗ An Cường còn đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2023, ACG vẫn sở hữu 30% quyền sở hữu của Thắng Lợi Homes, tương đương tỷ lệ sở hữu vào ngày 31/12/2022.

Trong năm 2023, Gỗ An Cường đã đầu tư vào Thắng Lợi Homes tất cả là 405 tỷ đồng, tăng hơn 4,2 tỷ đồng so với số liệu ngày 31/12/2022, còn Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi được đầu tư gần 120 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế năm 2023 khó khăn chung của bất động sản, nên số lãi thu về từ 2 khoản tiền đầu tư trên, ACG chỉ ghi nhận được hơn 1,8 tỷ đồng (năm 2022 là 8 tỷ đồng). Số tiền lãi này tiếp tục được cộng dồn vào khoản đầu tư góp vốn tại Thắng Lợi Homes.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 09-2023/NQ-GAC ngày 1/6/2023, HĐQT của Gỗ An Cường phê duyệt kế hoạch đầu tư mua 30% tổng số cổ phần phát hành thêm của Thắng Lợi Homes với số tiền 2,4 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, Gỗ An Cường có khoảng 164 tỷ tiền nợ khó đòi, thế nhưng, giá trị có thể thu hồi chỉ hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, những doanh nghiệp có thời gian quá hạn trên 3 năm gồm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng An Gia Hưng.

Hiện tại HĐQT của Gỗ An Cường gồm có 7 thành viên, trong đó ông Lưu Đức Nghĩa đang là Chủ tịch HĐQT. Đáng chú ý, trong danh sách Thành viên HĐQT của ACG còn có tên ông Nguyễn Thanh Quyền. Được biết, ông Quyền đang là lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi, đồng thời cũng là Thành viên HĐQT độc lập của Gỗ An Cường.