Tiểu dự án thủy lợi sông Lèn đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quốc Toản.

Tiểu dự án thủy lợi sông Lèn đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Quốc Toản.

Tiểu dự án hệ thống thủy lợi sông Lèn thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An) với tổng mức đầu tư hơn 1.610 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA là gần 1.250 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của trung ương và địa phương (khoảng 360 tỷ đồng). 

Đây là công trình ngăn mặn, giữ ngọt, để tạo nguồn cung cấp nước cho khu vực Bắc sông Mã thuộc các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Dự án cũng hướng tới đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho trên 613.000 người dân, cung cấp nước cho hoạt động chăn nuôi và nước sản xuất cho khu công nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp giao thông thủy, bộ trong khu vực;…

Ông Đinh Văn Sáu, chuyên gia dự án cho biết, hiện nay khối lượng công việc của toàn bộ tiểu dự án đạt khoảng 75%, trong đó công trình đầu mối thủy lợi sông Lèn với hạng mục chính là cống ngăn mặn, giữ ngọt đã đạt hơn 90% khối lượng xây lắp. Phần xây dựng cơ bản hoàn thành và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX