Việc thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trở về mức trần của biểu khung thuế từ ngày 1/1/2024 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Nhã Chi
Việc thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trở về mức trần của biểu khung thuế từ ngày 1/1/2024 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Nhã Chi

Bộ Tài chính nhận định, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ những yếu tố bất lợi của thị trường nước ngoài. Hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa phục hồi hoàn toàn. Đời sống của người lao động trong nhiều lĩnh vực vẫn còn gặp khó khăn…

Việc mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tăng trở về bằng mức trần của biểu khung thuế (4.000 đồng/lít xăng và 2.000 đồng/lít dầu…) từ ngày 1/1/2024 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng việc tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ, trong đó giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như đã thực hiện trong năm 2023 để áp dụng sang năm 2024 là cần thiết nhằm tạo thêm đà phục hồi phát triển kinh tế.

Theo đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn áp dụng trong năm 2024. Cụ thể như sau: xăng (trừ ethanol): 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn: 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn: 1.000 đồng/kg; dầu hỏa: 600 đồng/lít. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol) là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX