Theo đó, để đảm bảo việc cung ứng điện trên địa bàn TP, Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, thi công công trình lưới điện trọng điểm, cấp bách 500kV, 220kV, 110kV…

Hà Nội ra văn bản đôn đốc loạt cơ quan trước khả năng thiếu điện

Đồng thời, sớm giải quyết các kiến nghị của các chủ đầu tư nhà máy điện rác nhằm đưa các dự án vào hoạt động, phát huy hiệu quả để góp phần đảm bảo cung ứng điện cho TP Hà Nội.

Ngoài ra, Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiên cứu các giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; cương quyết cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn TP đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Giao Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) tiếp tục thực hiện thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện có nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện trên khi xảy ra thiếu điện.

Đồng thời, thỏa thuận với khách hàng công nghiệp – xây dựng – thương mại về phương thức tiết giảm điện khi hệ thống thiếu điện, hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý để giảm công suất tiêu thụ điện.

“Chủ động bố trí kế hoạch sản xuất và xây dựng, thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khả năng cung ứng điện” – UBND TP Hà Nội yêu cầu.

Tổng công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm tham gia điều chỉnh phụ tải điện, quản lý nhu cầu điện chung của TP để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm.

Chủ động xây dựng các kịch bản cấp điện ứng phó các tình huống khó khăn về nguồn điện cho năm 2024, đảm bảo cung cấp điện cho thủ đô.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội của TP tăng cường thực hiện việc tiết kiệm điện.

Cùng với đó, tạo mọi điều kiện và chủ động có các giải pháp hỗ trợ ngành điện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao năng lực dự phòng cung ứng điện trong các năm tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX