(Xây dựng) – Tính đến hết ngày 13/3, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp ngấn sách Nhà nước (NSNN) hơn 1.800 tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Hà Tĩnh: Kinh tế khởi sắc, thu thuế nội địa 1.800 tỷ đồng những tháng đầu năm
Các tổ giám sát ra quân triển khai quyết liệt việc thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2024, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh được HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN 8.100 tỷ đồng, trong đó, thu từ đất đạt 1.900 tỷ đồng và thu thuế, phí đạt 6.200 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 13/3, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thu nộp NSNN được hơn 1.800 tỷ đồng, trong đó thu từ đất 512 tỷ đồng; thu thuế, phí hơn 1.288 tỷ đồng.

Một số sắc thuế thu đạt kết quả cao từ những tháng đầu năm như: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 222% so với cùng kỳ năm 2023; thuế bảo vệ môi trường tăng 174% so với cùng kỳ năm 2023; tiền thuê đất tăng 168% so với cùng kỳ năm 2023; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 96% so với cùng kỳ năm 2023; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023… Cùng với đó, các địa phương thu đạt khá như: Thị xã Kỳ Anh đạt 214% kế hoạch quý I/2024, huyện Nghi Xuân đạt 205% kế hoạch quý I/2024…

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương đang phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, ngành thuế đẩy mạnh chống thất thu thuế, khai thác tốt các nguồn thu, đôn đốc cưỡng chế thu hồi nợ thuế.

Cùng với đó, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế, nhất là các chính sách mới áp dụng trong năm 2024 để người nộp thuế tiếp cận triển khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX