Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 229/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, thực hiện giảm đầu mối hợp lý song song với hình thành tổ chức khoa học và công nghệ mới phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trong đó, quy hoạch nhấn mạnh việc tinh gọn đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc các bộ, ngành. Đẩy mạnh phát triển các tổ chức nghiên cứu ứng dụng trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, then chốt để triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới.

 Ảnh minh hoạ.

Theo quy hoạch, đến năm 2025, phấn đấu giảm 10% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020. Đến năm 2030, bảo đảm giảm 20% đầu mối các tổ chức khoa học và công nghệ công lập so với thời kỳ 2016-2020; Nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ theo hướng tiếp cận với chuẩn quốc tế.

Quy hoạch cũng nêu rõ mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam có khoảng 25-30 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới. Đến năm 2030 có khoảng 40-50 tổ chức khoa học và công nghệ công lập được xếp hạng khu vực và thế giới.

Cùng đó, đến năm 2025, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 3 vùng Bắc, Trung, Nam; phấn đấu 40% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đến năm 2030, 100% địa phương hình thành tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ việc kiện toàn tổ chức đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Đồng thời, nghiên cứu thành lập trung tâm tích hợp khoa học và công nghệ hiện đại, đạt trình độ tiên tiến, trước mắt thành lập tại Hà Nội, TP.HCM. Đến năm 2025, nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 người trên một vạn dân, đến năm 2030 đạt 12 người trên một vạn dân.

Bảo LâmTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88