Triển khai Quyết định số 415/QĐ-TCDT ngày 25/9/2023 của Tổng cục DTNN về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023-2024, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã khẩn trương phối hợp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh (Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên) thực hiện quy trình, thủ tục xuất 3.276,324 tấn gạo dự trữ quốc gia.

Trong tổng số gạo xuất cấp này, Cục sẽ xuất cấp hỗ trợ học sinh tỉnh Bắc Kạn là 433,854 tấn, tỉnh Thái Nguyên: 179,970 tấn, tỉnh Cao Bằng: 2.662,500 tấn.

Để việc giao nhận số gạo trên được nhanh chóng, đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng, cán bộ, công chức, người lao động đơn vị tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết như lấy mẫu kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, chuẩn bị tốt điều kiện lao động, kho tàng, phương tiện phục vụ xuất kho.

Đồng thời, khẩn trương triển khai quy trình lựa chọn nhà thầu bốc xếp, vận chuyển gạo đến trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

Với sự quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, đến ngày 29/11/2023, Cục DTNN khu vực Bắc Thái đã hoàn thành nhiệm vụ giao 3.276,324 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên học kỳ I năm học 2023-2024, đảm bảo về cả chất lượng và số lượng theo quy định.

Trong nhiều năm qua, chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đã khẳng định được vai trò quan trọng trong hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm cắp sách đến trường; đồng thời cũng tạo điều kiện cho nhà trường và các thầy cô giáo yên tâm giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX