Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Lý do là Dự án đã được UBND Tỉnh đồng ý chủ trương kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2024. Dự án đang chờ được bổ sung vốn trong năm 2024 để thực hiện phần công việc còn lại của hợp đồng…

Liên danh Công ty CP Tập đoàn An Nguyên – Công ty CP Đầu tư xây dựng và Cơ khí Miền Bắc – Công ty TNHH Hưng Nguyên – Công ty CP Đầu tư và Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng trúng Gói thầu với giá 29,199 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88