(Xây dựng) – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí hậu thủy văn, đo đạc bản đồ đối với Công ty TNHH thương mại Lương Hà. Tổng số tiền xử phạt là 739.461.000 đồng.

Lào Cai: Xử phạt hành chính Công ty TNHH thương mại Lương Hà gần 740 triệu đồng
UBND tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH thương mại Lương Hà gần 740 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH thương mại Lương Hà có địa chỉ số nhà 1/11, đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do bà Đào Thị Mền làm Giám đốc đã bị UBND tỉnh Lào Cai xử phạt 7 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí hậu thủy văn, đo đạc bản đồ.

Theo đó, hành vi thứ nhất là chiếm 15.685 m2 đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ từ năm 2019 tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Số tiền mà doanh nghiệp này bị xử phạt với hành vi trên là 201.748.000 đồng. Hành vi thứ 2 là chuyển 4.488,1m2 đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm) với số tiền bị xử phạt là 39.499.000 đồng. Mức xử phạt vi phạm hành chính thứ 3 với số tiền phạt 38.510.000 đồng được áp dụng cho doanh nghiệp này do chuyển 1.891,1m2 đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm). Xử phạt hành chính thứ 4 với số tiền 152.900.000 đồng do chiếm 20.374,9 m2 đất trồng cây lâu năm khác tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm). Xử phạt hành vi thứ 5 với số tiền 25.352.000 đồng do chiếm 400m2 đất phi nông nghiệp do UBND xã Bản Cầm quản lý. Xử phạt hành vi thứ 6 với số tiền 172.648.000 đồng do chiếm 16.069,1m2 đất trồng cây hàng năm khác tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm). Xử phạt hành chính thứ 7 với số tiền 108.804.000 đồng do chiếm 12.294,5m2 đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm). Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính cho 7 hành vi là 739.461.000 đồng.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu bà Đào Thị Mền – Giám đốc Công ty TNHH thương mại Lương Hà thực hiện quyết định xử phạt hành chính này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Quá thời gian quy định không thực hiện nộp phạt tiền vi phạm hành chính, Công ty TNHH Lương Hà sẽ bị cưỡng chế thực hiện theo quy định pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

Thằng CHÓA

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX