Theo PV Power, sản lượng điện lũy kế 3 năm 2021 – 2023 đạt 69% kế hoạch đã đặt ra trong kế hoạch 5 năm. Doanh thu toàn Tổng công ty lũy kế 3 năm đạt 77% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế lũy kế 3 năm đạt 82%.

PV Power Bám sát thị trường điện cạnh tranh
PV Power phát huy thế mạnh điện khí

Kết quả trên chưa đạt theo kế hoạch đề ra có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó một số nguyên nhân chính do tăng trưởng phụ tải toàn quốc thấp hơn so với kịch bản dự báo, các loại hình điện gió, điện mặt trời phát triển mạnh mẽ theo xu hướng làm giảm tỷ trọng các nguồn nhiệt điện. Cùng đó, cơ chế vận hành thị trường điện chưa rõ ràng, tỷ lệ sản lượng thanh toán theo hợp đồng (Qc) đối với các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện ngày càng giảm, gia tăng rủi ro cho các nhà máy nhiệt điện trực tiếp tham gia thị trường điện. Dù gặp nhiều khó khăn, song về cơ bản, PV Power đã vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, đảm bảo nhu cầu điện cho phát triển kinh tế.

Về tình hình thực hiện kế hoạch 2 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương mại toàn tổng công ty thực hiện ước đạt 2,078 tỷ kWh, đạt 83% kế hoạch tháng, doanh thu đạt 3.461,5 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch tháng.

PV Power cũng chỉ ra các yếu tổ ảnh hưởng đến đến thực hiện kế hoạch năm 2024 cùng những giải pháp khắc phục khó khăn và triển khai sản xuất kinh doanh trong năm 2024. Theo đó, tập trung vào công tác bão dưỡng sửa chữa, đảm bảo tính khả dụng, khả năng vận hành các nhà máy điện; đảm bảo nguồn nhiên liệu than cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, bám sát Tập đoàn, PV GAS, EVN đảm bảo linh hoạt cung cấp đủ khí các các nhà máy điện khí, sớm thống nhất các nội dung liên quan đến chênh lệch giá khí tại Nhà máy điện Cà Mau 1&2, cước phí vận chuyển khí tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2; bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối hưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy điện tham gia thị trường…

Để thực hiện được các mục tiêu trên, bên cạnh các giải pháp, PV Power cũng đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Tập đoàn xem xét hỗ trợ các vấn đề liên quan đến bao tiêu, cung cấp khí tại nhà máy điện Cà Mau 1&2, trình các cấp thẩm quyền tăng vốn điều lệ Công ty mẹ PV Power, xử lý các vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4, các vấn đề liên quan đến hợp đồng PPA, GSA, Qc và vấn đề đất đai…

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà PV Power đã đạt được trong năm 2023 nói riêng, nhiệm vụ 5 năm 2021 – 2025 được Tập đoàn giao. Đây là giai đoạn mà PV Power gặp nhiều thách thức nhưng với nỗ lực cao, PV Power đã duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, vận hành an toàn hiệu quả các nhà máy điện, đảm bảo đời sống của người lao động, góp phần rất lớn vào thành quả chung của Tập đoàn.

Ông Lê Mạnh Hùng cũng chỉ đạo các Ban liên quan của Tập đoàn và PV Power cập nhật các xu hướng trong dịch chuyển năng lượng, tín chỉ năng lượng, thị trường, cơ chế chính sách liên quan đến chiến lược phát triển của PV Power. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của PV Power, tập trung đẩy nhanh xử lý các vướng mắc, kiến nghị, giải quyết kịp thời các thủ tục nhằm hỗ trợ PV Power hoàn thành nhiệm vụ trong 2 năm còn lại. Ông Lê Mạnh Hùng cũng lưu ý về quản trị sản lượng điện (Qc), phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa Tập đoàn và PV Power.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *