• Ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”, gây phiền hà cho người dân
  • Loại bỏ dần tình trạng “tham nhũng vặt” nhờ dịch vụ công trực tuyến

Ngày 17.2, Thanh tra huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất “dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức” theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, năm 2022 UBND xã Bình Lâm được UBND huyện giao vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên trong năm 2022, UBND xã chưa thực hiện được và đã chuyển nguồn qua năm 2023 thực hiện. Trong năm 2023, UBND xã Bình Lâm làm chủ đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về Dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học để tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân thuộc đối tượng của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Gà giống của chương trình nông thôn mới ở Bình Lâm “đi lạc” nhà người thân Chủ tịch xã -0
Gà giống của Chương trình nông thôn mới ở xã Bình Lâm được cấp phát không đúng đối tượng quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án này đã xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, UBND xã đã không thực hiện khảo sát và công khai triển khai thực hiện dự án theo quy định. UBND xã Bình Lâm và Hợp tác xã nông nghiệp Organic Green Nguyên Hưng (đơn vị chủ trì liên kết) đã không tổ chức thực hiện dự án đúng với phê duyệt của huyện Hiệp Đức;

Không giám sát việc tổ chức, thực hiện dự án để xảy ra tình trạng thay đổi đối tượng, số lượng con giống cung ứng cho mỗi hộ không đúng với dự án đã được phê duyệt, tự ý chuyển con giống cho hộ khác nuôi, không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi dẫn đến việc thanh toán, giải ngân nguồn vốn không đúng với dự án đã được phê duyệt;

Ngoài ra, Thanh tra cũng xác định Hợp tác xã Nguyên Hưng đã thực hiện dự án liên kết không đúng với phê duyệt của UBND huyện; thực hiện liên kết và cung ứng con giống với 6 hộ không có trong thuyết minh dự án đã được phê duyệt; Lập một số văn bản sau khi đã nghiệm thu, thanh toán và giải ngân nguồn vốn là không đúng quy định.

Đoàn Thanh tra cũng chỉ ra nhiều hộ tham gia dự án không thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định nhưng vẫn được cấp phát con giống. Trong đó, có hộ bà Nguyễn Thị Hiền (chị dâu của ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã) không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật. Căn cứ theo quy định thì bà Hiền không thuộc diện đối tượng ưu tiên tham gia dự án. Đồng thời hộ bà Hiền không có quỹ đất để làm chuồng trại; là đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự án nhưng vẫn được cấp 330 con gà giống.

Thanh tra huyện Hiệp Đức cũng xác định, việc để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc về ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã; ông Ngô Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã và bà Nguyễn Xuân Định – Công chức Tài chính – kế toán xã.

Trong đó, ông Sơn với vai trò là Chủ tịch UBND xã đã tổ chức thực hiện nguồn vốn không đúng quy trình, thủ tục; không tổ chức họp tập thể UBND để thảo luận việc thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị trước khi trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã; không công khai dự án để Nhân dân biết; không phối hợp khảo sát để xây dựng dự án; không tổ chức họp UBND xã để xét chọn đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng tham gia liên kết; thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Dự án dẫn đến cấp sai đối tượng tham gia liên kết, số lượng định mức con giống đã được phê duyệt.

“Việc biết người thân trong gia đình không phải là đối tượng ưu tiên, không đủ điều kiện thực hiện dự án theo quy định nhưng vẫn thống nhất hỗ trợ. Như vậy, cùng với các vi phạm nêu trên đã gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn xã Bình Lâm”, Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Trên cơ sở đó, cơ quan Thanh tra đề nghị Chủ tịch UBND xã Bình Lâm thực hiện nộp trả số tiền 144 triệu đồng vào Ngân sách huyện do chi thanh toán dự án nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học sai quy định; Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Nội vụ huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã Bình Lâm đã để xảy ra sai phạm trong việc quản lý, điều hành và thu, chi nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Ngô Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã và bà Nguyễn Xuân Định – Công chức Tài chính – kế toán xã về những hạn chế, khuyết điểm đã nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX