Asean Key Figures 2021 – Những số liệu chủ yếu ASEAN năm 2021 – là ấn bản lần thứ 4 được Ban Thư ký ASEAN công bố vào tháng 12/2021, cung cấp cho độc giả các số liệu thống kê chủ yếu của ASEAN và các nước thành viên ASEAN về 4 lĩnh vực: Dân số và Phúc lợi; Kinh tế; Kết nối; Năng lượng và môi trường. Với bố cục rõ ràng và các biểu đồ minh họa trực quan, phong phú, ấn phẩm mang đến cho độc giả cái nhìn tổng quan về tình hình hiện tại và sự phát triển gần đây của các nước thành viên ASEAN cũng như cho thấy những tác động của đại dịch Covid-19 đến sự phát triển của các nước và một số chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển bền vững.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX