Tham gia khoá tập huấn có bà Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật VKSND tối cao; bà Hoàng Bích Thủy, Trưởng đại diện WCS Việt Nam; bà Ngô Thị Quỳnh Anh, Phó Vụ trưởng Vụ 13 VKSND tối cao; bà Trần Lệ Thùy, Giám đốc Trung tâm sáng kiến truyền thông và phát triển MDI; các chuyên gia khách mời cùng cán bộ trong Ban tổ chức của WCS Việt Nam.

Đại biểu tham dự khóa tập huấn là các phóng viên, biên tập viên tới từ Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Trang thông tin điện tử VKSND tối cao, Tạp chí Tòa án, đại diện Tổ tuyên truyền của một số VKSND các tỉnh trọng điểm về tình hình buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã như: Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau.

Đại biểu tham dự khoá tập huấn.

Khai mạc khoá tập huấn, bà Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật VKSND tối cao nêu rõ, trong những năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, chính quyền các địa phương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, có nhiều hành động quyết liệt trong việc bảo tồn sự đa dạng sinh học. Việt Nam được Tổ chức Quốc tế bảo tồn thiên nhiên đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu về bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam cũng là quốc gia đã tham gia vào hầu hết các công ước quốc tế về chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp.

Đối với ngành Kiểm sát nhân dân, thời gian qua, ngoài chức năng, nhiệm vụ “Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp”, ngành Kiểm sát luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Khoá tập huấn được tổ chức lần này nhằm tăng cường năng lực cho các phóng viên, biên tập viên của Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát; Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao và đại diện các Tổ tuyên truyền của một số VKSND cấp tỉnh về tác động tiêu cực của hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tới kinh tế, an ninh, xã hội và sức khoẻ con người; phổ biến thông tin về tình hình buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam tới các cán bộ trong các cơ quan tư pháp, qua đó tăng cường công tác phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã.

Đại biểu thảo luận các nội dung liên quan đến khoá tập huấn.

Bà Hoàng Bích Thủy, Trưởng đại diện WCS Việt Nam cho biết, WCS là một tổ chức bảo tồn động vật hoang dã hoạt động tại Việt Nam với mục tiêu hàng đầu là tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật trong phòng, chống và xử lý tội phạm về động vật hoang dã. Trong thời gian qua, WCS đã và đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến động vật hoang dã. Bên cạnh đó, WCS luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã cho các cán bộ cơ quan tư pháp. Việc phối hợp với Bảo Bảo vệ pháp luật và Vụ 13 VKSND tối cao tổ chức khoá tập huấn nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng xây dựng bài báo, tư duy và góc nhìn đa chiều liên quan tới vấn đề buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân, kêu gọi sự chung tay đẩy lùi nạn buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã.

Đại biểu tham dự cũng được nghe các chuyên gia giới thiệu, trình bày chuyên đề về những nội dung như: Tổng quan về tình hình buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam; vai trò của báo chí trong việc phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã; vai trò của VKSND các cấp trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; các rủi ro từ hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam đối với kinh tế, sức khoẻ cộng đồng và an ninh xã hội.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng giới thiệu về báo chí dữ liệu và tiến trình xây dựng báo chí dữ liệu, trong đó nêu rõ cách thức thực hiện một tác phẩm báo chí dữ liệu, bao gồm phương pháp tìm kiếm, lưu trữ, phân tích và kiểm chứng dữ liệu.

Đại biểu tham gia thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm về các nội dung như: Việc triển khai các tuyến bài viết về phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã và thực hành áp dụng các kỹ năng của báo chí dữ liệu trong việc phát triển đề tài, thực hiện bài infographic…

Trong trương trình tập huấn, các đại biểu sẽ được thăm quan Trung tâm cứu hộ Cúc Phương và nghe cán bộ của Trung tâm giới thiệu về công tác cứu hộ, chăm sóc các loài động vật hoang dã là vật chứng trong các vụ việc về buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã cũng như các rủi ro lây truyền dịch bệnh. Đây là những kiến thức trực quan, sinh động giúp cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Kiểm sát, Tổ tuyên truyền VKSND cấp tỉnh hiểu hơn về tình hình buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã tại Việt Nam; đồng thời xây dựng kế hoạch áp dụng các loại hình báo chí hiện đại trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của Ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX