(Xây dựng) – Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 760/QĐ – UBND, về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Thanh Hóa: Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm xã Hoằng Trường
Một góc huyện Hoằng Hóa nhìn từ trên cao.

Theo đó, ranh giới lập quy hoạch: Tại khu đất xây xanh ký hiệu CX1, thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa; phía Đông Bắc giáp đường giao thông hiện trạng; phía Đông Nam giáp đường giao thông theo quy hoạch và giáp biển; phía Tây Bắc giáp dân cư hiện trạng; phía Tây Nam giáp dân cư hiện trạng, quy mô diện tích lập quy hoạch 18.079,7m2 và các hạng mục công trình phụ trợ khác…

Giao UBND huyện Hoằng Hóa có trách nhiệm hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt theo quy định; gửi hồ sơ, tài liệu đồ án quy hoạch về Sở Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan để lưu giữ, quản lý và tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định.

Tổ chức cắm mốc ngoài thực địa (cắm mốc, định vị ranh giới quy hoạch, các khu vực bảo vệ, quản lý, khai thác…) theo quy định của pháp luật. UBND huyện Hoằng Hóa chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của nội dung, thông tin và các số liệu của đồ án quy hoạch; nội dung hồ sơ tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; UBND huyện Hoằng Hóa và các đơn vị khác liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy hoạch và các quy định hiện hành của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX