Theo đó, tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý I/2024 là 92.456 tỷ đồng. Trước đó, Kho bạc Nhà nước cho biết, trong tháng 1/2024 không phát sinh giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ.

Được biết, việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ hỗ trợ phát triển thị trường trái phiếu chính phủ khi giúp tăng tính thanh khoản của trái phiếu này trên thị trường thứ cấp, từ đó tác động hỗ trợ trở lại đối với hoạt động phát hành của Kho bạc Nhà nước trên thị trường sơ cấp. Ngoài ra, hoạt động này cũng góp phần phát triển thị trường tiền tệ.

Một ưu điểm nữa của việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là đảm bảo tính công khai, minh bạch hoạt động quản lý ngân quỹ nhà nước bởi đối tác giao dịch được mở rộng hơn so với nghiệp vụ gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Quy trình lựa chọn đối tác giao dịch được thực hiện theo hình thức đấu thầu điện tử trên hệ thống giao dịch của sở giao dịch chứng khoán. Sau khi thực hiện giao dịch, các thông tin về khối lượng, lãi suất mua lại tương ứng với từng kỳ hạn được Kho bạc Nhà nước công bố trên trang thông tin điện tử của Kho bạc Nhà nước.

Đồng thời, với việc thực hiện nghiệp vụ này cũng giúp Kho bạc Nhà nước ngày càng tiệm cận với thông lệ quốc tế, vì kinh nghiệm quốc tế cho thấy, cùng với nghiệp vụ đầu tư qua đêm, nghiệp vụ mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ là hoạt động đầu tư an toàn, được thực hiện chủ yếu, thường xuyên trong quản lý ngân quỹ nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX