Đảng bộ Bộ Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 Xây dựng Đảng về đạo đức nhằm thực hiện mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Góp ý kiến Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2025

Sáng 13/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức đảng trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá toàn diện 10 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ, những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ảnh 1
Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã tạo phong trào thiết thực, khích lệ cán bộ, đảng viên thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm việc với 21 đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và đảng ủy trực thuộc để phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Nhiều quy định, quyết định, quy chế, hướng dẫn mới của Đảng được ban hành; nhiều luật, nghị định, thông tư hướng dẫn mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản hoàn thành 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đã đề ra.

Về thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025), các đại biểu nhất trí đánh giá kết quả 15 năm đã góp phần tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của các cấp ủy, tạo cơ sở quan trọng để các cấp ủy phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ảnh 2
Quang cảnh hội nghị.

Với việc triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Điều lệ Đảng, phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới; mở rộng dân chủ trong hoạt động của cấp ủy và tổ chức đảng, mối quan hệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành để triển khai thực hiện phù hợp, đồng bộ trong thực tiễn; chủ động đề ra giải pháp xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy tiếp tục được nâng cao, thiết thực và hiệu quả hơn.

Công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên được chú trọng. Mô hình tổ chức đảng ở các Đảng bộ trực thuộc từng bước được sắp xếp, kiện toàn phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao…

Ghi nhận ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo và các đề xuất kiến nghị tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nêu rõ, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Đảng bộ đặc thù, gồm các cơ quan tham mưu cấp chiến lược, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị. Do đó, việc các cấp ủy nghiêm túc tổ chức đánh giá, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng và 5 năm công tác xây dựng Đảng là nhìn lại quá trình triển khai với những kết quả đạt được và những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và thực hiện tốt hơn; rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời đề xuất, kiến nghị từ thực tế để góp phần nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ảnh 3
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, các cấp ủy tiếp tục quán triệt 5 bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng đã rút ra trong nhiệm kỳ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận…

Theo đó, các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, tạo đà hướng tới mục tiêu mới trong Đại hội XIV của Đảng.

Các ý kiến đóng góp của 61 đảng bộ trực thuộc tiếp tục được Tổ biên tập tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện để báo cáo Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX