(Dân sinh) – Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa sự ổn định về việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho người lao động…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở nội dung này khi tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 2/12. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Chưa bắt kịp chuyển đổi nhanh chóng của đời sống và quan hệ lao động

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh.

Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa qua, theo Tổng Bí thư hoạt động của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt.

Đại dịch Covid-19 bùng phát; suy giảm kinh tế, thương mại và lạm phát toàn cầu… đã ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Vào cuối nhiệm kỳ, tình trạng thiếu việc làm của người lao động diễn ra trên diện rộng, số người lao động phải rời các doanh nghiệp về quê hoặc chuyển sang khu vực phi chính thức tăng nhanh.

Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, quyết liệt duy trì việc làm, bảo đảm thu nhập, giảm thiểu khó khăn cho người lao động…

Bên cạnh kết quả, thành tích đạt được, Tổng Bí thư chỉ rõ một số hạn chế, bất cập trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, cần sớm có giải pháp khắc phục như: Mô hình tổ chức nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có mặt vẫn chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế – xã hội và quan hệ lao động;

Một bộ phận cán bộ Công đoàn còn thiếu sâu sát, năng lực hạn chế, chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gần gũi với người lao động, thiếu kỹ năng hoạt động Công đoàn; chất lượng đội ngũ công nhân người lao động nước ta cũng có dấu hiệu hụt hẫng, bất cập…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kịp thời giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của người lao động

Với những thực tế đang đặt ra, Tổng Bí thư gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội quan tâm, xem xét, quyết định.

Trước hết, trong việc chỉ đạo và triển khai hoạt động công đoàn, cần nhận thứ sâu sắc và quán triệt rằng, Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị – xã hội, không phải tổ chức kinh tế, hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước quản lý, vừa là tổ chức chính trị – xã hội, vừa là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trong quá trình tổ chức hoạt động, Công đoàn phải phát huy quyền làm chủ của người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; làm sao để tổ chức Công đoàn các cấp thực sự là hạt nhân tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong cả nước.

Hai là, tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động.

Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại.

“Công đoàn phải giúp cho đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, chế độ, giai cấp, về tổ chức công đoàn, về trách nhiệm công dân để không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua để đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị và đất nước. Từ đó, nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình”, Tổng Bí thư lưu ý.

Ba là, các cấp công đoàn phải khẳng định được vai trò đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vai trò đại diện của tổ chức công đoàn thể hiện trước hết ở sự tích cực tham gia xây dựng chính sách, luật pháp; tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội quy lao động ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để chuyển tải mong muốn, nguyện vọng, phát huy cao nhất quyền làm chủ của người lao động.

Ngoài ra, kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của người lao động. Luôn luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nhà ở, y tế,… bảo đảm an toàn cho người lao động.

Đồng thời, theo Tổng Bí thư, công đoàn phải tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, hạn chế ngừng việc tập thể; không để các phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động công nhân, lao động làm những hành vi trái pháp luật.

Tổng Bí thư đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn cho người lao động. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phúc Trọng lưu ý: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn có những diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, đe doạ sự ổn định về việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập của người lao động, tôi đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn…”

“Việc chăm lo của Công đoàn phải cụ thể, chu đáo, thiết thực, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, người lao động và gia đình của họ. Từ đó thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên công đoàn, nhất là đội ngũ công nhân, người lao động ngoài khu vực nhà nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn”, Tổng Bí thư nhắc nhở.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp

Bốn là, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ thứ năm được Tổng Bí thư chỉ ra, là cơ sở chính trị vững chắc của Đảng, Nhà nước và chế độ, hơn ai hết công đoàn phải phát huy vai trò, làm tốt hơn nữa chức năng và việc tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động và tổ chức công đoàn.

Các cấp công đoàn cần tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ đoàn viên công đoàn ưu tú xuất sắc, chú trọng phát hiện bồi dưỡng những đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước, ngoài công lập, và “không nên định kiến, cục bộ”…

Tổng Bí thư cũng lưu ý, trong giai đoạn hiện nay, hoạt động công đoàn cần đổi mới thêm, cơ bản, lâu dài hơn và ngày càng được lòng dân hơn.

Với truyền thống vẻ vang suốt của Công đoàn Việt Nam 94 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa.

Từ đó, có đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với đất nước và dân tộc; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Thanh Nhung

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *