Quy chế mới ban hành quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành thuộc UBND TP.HCM, UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện về quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố, bao gồm: quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ thông tin và trên môi trường mạng.

Theo Quy chế mới ban hành, nội dung phối hợp được quy định rõ ràng cho từng lĩnh vực về quản lý hoạt động trên báo chí, trên môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin; Quản lý hoạt động quảng cáo trên các loại phương tiện quảng cáo ngoài trời; Quản lý, cấp giấy phép thi công đối với bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập tạm thời trong hành lang an toàn giao thông, đất của đường bộ; Quản lý, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo; Quản lý, thỏa thuận treo băng rôn (bao gồm băng rôn tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo); Quản lý, xin phép lắp đặt màn hình chuyên quảng cáo; Xây dựng, quản lý và vận hành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu vị trí quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố; Quản lý công tác cổ động chính trị, xã hội hóa cổ động chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên màn hình chuyên quảng cáo, trụ bảng quảng cáo, trụ hộp đèn, trụ treo cờ, băng rôn; Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động quảng cáo…

TP.HCM: Quy chế mới ban hành giải quyết bất cập về quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố - Ảnh 1.

Quy chế mới ban hành giải quyết một số bất cập về quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM

Quy chế cũng quy định rõ phân công trách nhiệm của các cơ quan quản lý: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an Thành phố, các Sở, ban ngành Thành phố và UBND TP. Thủ Đức, quận, huyện.

Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) có trách nhiệm đánh giá, tổng hợp các vướng mắc liên quan tới thể chế, chính sách pháp luật, rà soát, tham mưu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, chồng chéo trong các quy định pháp luật về quảng cáo đối với Luật Quảng cáo, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xây dựng, Luật Đất đai để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, TP. Thủ Đức, quận, huyện xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP.HCM. Tổ chức hướng dẫn thực hiện…

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM việc quản lý hoạt động quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, các kho ứng dụng trực tuyển trên mạng Internet, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, trên sản phẩm in và trong bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.

Sở TTTT đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng và trên môi trường mạng. Chủ trì, phối hợp với Sở VHTT và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các quy định pháp luật hiện hành, đề xuất tiêu chí và quy trình quản lý quảng cáo trên môi trường mạng, bán hàng trên mạng xã hội, quảng cáo qua người nổi tiếng. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và các đơn vị cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động quảng cáo trên địa bàn TP.HCM…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX