TP. Hồ Chí Minh dự kiến thời gian đấu giá 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm và hàng loạt lô “đất vàng”
Những lô “đất vàng” tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đưa vào đấu giá trong năm 2024. Ảnh: Yến Lynh

Theo kế hoạch, Lô 1-2 và 1-3, thuộc khu chức năng số 1, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích lần lượt là 7.886m² và 5.006m², đã được quy hoạch cho mục đích khu dân cư đa chức năng. Việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý để phục vụ cho quá trình đấu giá được thực hiện tích cực, dự kiến hoàn thành trước ngày 14/5, thời gian đấu giá 2 lô đất này dự kiến trước ngày 31/7.

Lô 3-5 thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 6.446 m2, quy hoạch khu nhà ở chung cư sử dụng hỗn hợp (đất dân cư đa chức năng), có bố trí kết hợp chức năng thương mại, dịch vụ. Hồ sơ pháp lý để phục vụ công tác đấu giá phải hoàn thành trước ngày 18/6, thời gian dự kiến tổ chức đấu giá trước ngày 10/ 9.

Lô đất 7-1 thuộc khu chức năng số 7, Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 74.393 m2, chức năng quy hoạch khách sạn nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian chuẩn bị hồ sơ và chọn đơn vị thực hiện đấu giá trước ngày 15/10, dự kiến đấu giá trước ngày 20/11.

Tuy nhiên, dựa theo tình hình kết quả đấu giá của của các Lô 1-2, 1-3 và 3-5 thời gian dự kiến có thể thay đổi.

Bên cạnh đó, các lô đất khác ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng được lãnh đạo Thành phố lên kế hoạch tổ chức đấu giá trong năm 2024 và 2025. Cụ thể, gồm có 4 lô đất thuộc Khu chức năng số 1.

Lô 1-5 (diện tích 8.377,9 m2) quy hoạch dân cư đa chức năng, Lô 1-6 (diện tích 5.618m 2), quy hoạch khu dân cư đa chức năng, Lô 1-9 (diện tích 12.944 m2, quy hoạch thương mại đa chức năng), Lô 1-10 (diện tích 8.761,2 m2, quy hoạch thương mại đa chức năng). Hồ sơ đấu giá của các lô đất này phải hoàn thành trước ngày 5/9/2025.

Còn về 3 lô đất thuộc Khu chức năng số 3. Lô 3-8 diện tích 8.568 m2, quy hoạch khu nhà ở chung cư (đất dân cư), không có bố trí chức năng thương mại dịch vụ. Lô 3-9 diện tích 5.009 m2, chức năng khu nhà ở bố trí thương mại dịch vụ. Lô 3-12 diện tích 10.059 m2 , chức năng nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ. Các lô đất này dự kiến đấu giá trước ngày 28/11/2025.

Ngoài ra, 6 lô đất khu phức hợp thể thao, giải trí cũng được đưa ra đấu giá, như lô 2-22 diện tích 25.026 m2, đất công trình thể thao; lô CV2 diện tích 60.450m2, quy hoạch công viên chuyên đề; lô 1-12 diện tích 31.995m2, quy hoạch trung tâm hội nghị, khách sạn, thương mại dịch vụ…

Riêng về kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc ô R1, R2, R3, R4, R5 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), thời gian chuẩn bị hồ sơ phục vụ đấu giá trước ngày 7/7; thời gian thực hiện đấu giá dự kiến trước ngày 26/9.