Tại các Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị trên địa bàn; đồng thời, yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 chỉ đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, Giám đốc các sở và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm trong công tác tham mưu, thực hiện các dự án, gói thầu.

Cụ thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 đến hết năm 2016 tại tỉnh Bình Định, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng theo quy định.

Tuy nhiên, trong tổ chức đấu thầu, mua sắm đối với 6 dự án, gói thầu đã có một số khuyết điểm, vi phạm nhưng Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 chưa kịp thời lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra. Khuyết điểm, vi phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 – 2016 có phần ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các dự án, gói thầu trên nhưng chưa đủ cơ sở kết luận gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Tại các Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật các đảng viên liên quan đến vi phạm tại Dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, Thành phố Quy Nhơn.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thanh Liêm bằng hình thức Cảnh cáo; đồng thời báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Văn Sáng và Lê Đình Thảo

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, vi phạm của ông Nguyễn Thanh Liêm, Đỗ Văn Sáng và Lê Đình Thảo là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

Cụ thể: Ông Nguyễn Thanh Liêm (đảng viên Chi bộ thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, nguyên cán bộ kỹ thuật Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn); ông Đỗ Văn Sáng (nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn; ông Lê Đình Thảo (nguyên Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn). Cả ba ông đều liên quan đến việc vi phạm tại dự án công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ nối dài, Thành phố Quy Nhơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *