Tại Hội nghị giới thiệu 19 công cụ, ứng dụng do Cục Thuế xây dựng để lựa chọn triển khai mở rộng trên toàn quốc được Tổng cục Thuế tổ chức ngày 27/11, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành Thuế đã và đang nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số. Với trên 80 công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) do các Cục Thuế tự xây dựng và phát triển, ngành Thuế đã lựa chọn 19 công cụ, ứng dụng triển khai mở rộng trên toàn quốc.

19 công cụ, ứng dụng CNTT do chính cục thuế các tỉnh, thành xây dựng và phát triển liên quan đến 5 nhóm về lĩnh vực công tác thuế gồm: Quản lý thuế và quản lý hộ cá nhân kinh doanh; Kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử; Đăng ký thuế, kê khai và kiểm soát hồ sơ kê khai thuế; Cung cấp các kênh hỗ trợ người nộp thuế; Hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý rủi ro đều là những quy trình nghiệp vụ quản lý thuế hết sức quan trọng được ngành Thuế ưu tiên nghiên cứu và phát triển.

Theo Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh, căn cứ vào tình hình thực tế của các cơ quan thuế địa phương cũng như năng lực trí tuệ sáng tạo của cơ sở, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục CNTT tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích các cục thuế căn cứ vào quá trình triển khai nhiệm vụ của đơn vị, cần tìm ra những nhược điểm của phương thức quản lý thuế thủ công để từ đó mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất và xây dựng ứng dụng CNTT quản lý thuế hiệu quả.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, đặt mục tiêu: “Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp”.

Đối với ngành Thuế, thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong nhiều năm qua, Tổng cục Thuế luôn tiên phong ứng dụng CNTT, hiện đại hóa trong lĩnh vực quản lý, giúp tăng cường hiệu quả, minh bạch trong quản lý thuế. Có thể khẳng định, hệ thống ứng dụng CNTT do Tổng cục Thuế xây dựng, cài đặt tập trung tại Tổng cục và triển khai cho các cục thuế trên phạm vi toàn quốc khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả hết sức tích cực.

Năm 2023, ngành Thuế tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, điện tử hóa công tác quản lý thuế. Điển hình như: Triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh giúp chuyển đổi căn bản công tác công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế từ phương thức thủ công trước đây sang phương thức điện tử.

Cùng với đó, vận hành hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh các trường hợp gian lận.

2023 cũng là năm đánh dấu việc ngành Thuế đẩy mạnh việc tiếp tục triển khai mở rộng chương trình hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, từ đó góp phần xử lý minh bạch nguồn thu từ phía cơ quan thuế, tạo cơ sở để người kinh doanh bán hàng xuất hóa đơn kịp thời cho người mua và tạo điều kiện cho người nộp thuế lấy hóa đơn sau mỗi lần giao dịch và tham dự chương trình “hóa đơn may mắn” được ngành Thuế triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc và thu hút được sự quan tâm lớn của xã hội.

Thực hiện phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”,  ngành Thuế tiếp tục nỗ lực tăng cường ứng dụng CNTT nhằm gia tăng các tiện ích, tạo thuận lợi trong việc chấp hành các thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đa dạng hóa công tác tuyên truyền hỗ trợ.

Thời gian tới, nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT của ngành Thuế còn rất nặng nề và cấp bách, cần sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ của cơ quan thuế các cấp. Vì vậy, cơ quan thuế các cấp, đặc biệt là hệ thống CNTT ngành Thuế cần tập trung nguồn lực phối hợp triển khai, đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, xem phát triển nguồn nhân lực là giải pháp then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu; kỹ năng quản trị vận hành hệ thống CNTT cho cán bộ, công chức hàng năm, để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số và cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số”, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

 

Tiếp nối 2 năm liên tiếp (2021-2022), trong các cuộc bình xét, lựa chọn giữa các bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Thuế được Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh là đơn vị dẫn đầu trong chuyển đổi số và mới đây nhất, năm 2023 “Dịch vụ khai thuế GTGT đối với phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh” của Tổng cục Thuế tiếp tục được Bộ Thông tin và Truyền thông tôn vinh là 1 trong 4 dịch vụ công trực tuyến xuất sắc đáp ứng tốt nhất các tiêu chí “toàn trình” và “toàn dân” được tôn vinh lựa chọn, ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi số của ngành Thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX