Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Đây là 1 dự án luật trong tổng số 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngay sau Kỳ họp thứ 6, cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra đã phối hợp rất chặt chẽ và chỉnh lý công phu, trách nhiệm cho dự án Luật này. Tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến, rà soát lại đảm bảo quán triệt đầy đủ, thực hiện đúng các quan điểm, nguyên tắc xây dựng luật đã đề ra. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cùng với việc kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng tại các nghị quyết, kết luận có liên quan đến lĩnh vực lưu trữ, cần được tiếp tục rà soát dự án Luật để tiếp tục kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định hiện hành vẫn còn có giá trị và phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung còn có bất cập đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết và bổ sung những vấn đề mới, đặc biệt là những quy định để thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong hoạt động lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo được tính tập trung, thống nhất và vấn đề chia sẻ, kết nối các dữ liệu liên quan đến lĩnh vực này. 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tham dự phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý vấn đề cung cấp thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực lưu trữ cũng là vấn đề rất quan trọng. Đẩy mạnh, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, gia tăng giá trị của các tài liệu lưu trữ là nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội quan tâm khi thảo luận về dự án Luật này. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lưu trữ không phải để lưu trữ, lưu trữ có mục tiêu làm sao giá trị gia tăng của việc lưu trữ các các tài liệu này. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ là vấn đề rất mới, đặc biệt xem xét tính đồng bộ của hệ thống pháp luật khi trong thời gian vừa qua Quốc hội đã ban hành nhiều luật có liên quan đến lĩnh vực này như Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng… và có tính chất phù hợp với các thông lệ tiêu chuẩn quốc tế phổ biến về vấn đề lưu trữ. Ngoài ra, còn có các vấn đề mới như huy động sử dụng và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực trong lưu trữ, ngoài lưu trữ công còn có lưu trữ tư, đẩy mạnh xã hội hóa về lưu trữ gắn với thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tính thống nhất và đồng bộ với hệ thống pháp luật và một số vấn đề lớn, vấn đề quan trọng trong hồ sơ tài liệu và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với tinh thần chuẩn bị trách nhiệm, kỹ lưỡng, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) sẽ được thông qua với tỷ lệ cao trong thời gian tới./.

Duy Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX