Ngày 07/02/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect. Tổng cộng, với 4 hành vi vi phạm trong hoạt động cung cấp dịch vụ và công bố thông tin, cơ quan quản lý đã phạt VnDirect 642,5 triệu đồng.

Trong đó, công ty chứng khoán này đã có hành vi vi phạm hành chính khi cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN (Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (Công ty) phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền giao dịch mua chứng khoán/rút tiền khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN).

Đây cũng là hành vi chịu mức phạt lớn nhất (250 triệu đồng), theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 24 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cùng đó, VNDirect đã cho khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi tài khoản không đủ tiền tại thời điểm đặt lệnh tại một số ngày. Việc vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng chịu mức phạt tiền 125 triệu đồng. Công ty cũng bị phạt thêm 175 triệu đồng do nhận ủy quyền của khách hàng thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này cũng vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin và bị phạt tiền 92,5 triệu đồng. Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Công ty đối với các Quyết định của Hội đồng quản trị số 447-2/2021/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2021, số 198-1/2022/QĐ-HĐQT ngày 15/3/2022, các Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 273-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 25/4/2022, số 130-1/2022/QĐ-CTHĐQT ngày 08/03/2022. Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu năm 2020.

Tính riêng trong quý IV/2023, theo cập nhật tại các báo cáo tài chính hợp nhất (chưa kiểm toán), VNDirect đang đứng đầu nhóm công ty chứng khoán về chỉ tiêu lợi nhuận. Công ty báo lãi trước thuế 991 tỷ đồng, tăng đột biến gấp hơn 116 lần cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận công ty tăng vọt là lỗ từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm đến gần 70% so với cùng kỳ 2022. Trong khi đó, lãi từ bán tài sản tài chính tăng. Trong đó, riêng hoạt động bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết tăng gấp rưỡi, thu về trên 1.790 tỷ đồng.

Không “khởi sắc” như mảng tự doanh, hoạt động môi giới mang về 217 tỷ đồng, tăng nhẹ 5%. Doanh thu hoạt động cho vay lại giảm 19%, đạt 273 tỷ đồng trong quý IV. Giá trị khối lượng giao dịch mà các nhà đầu tư thực hiện qua VNDirect cũng ghi nhận mức giảm gần 35% so với năm trước đó, dù khối lượng chứng khoán giao dịch có nhích nhẹ. Trong quý cuối năm 2023, TCBS cũng đã đẩy VNDirect ra khỏi top 3 thị phần môi giới trên sàn HoSE.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VNDirect đạt hơn 41.700 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Cơ cấu danh mục đầu tư đã có sự thay đổi đáng kể, trong đó giá trị đầu tư vào các khoản trái phiếu chưa niêm yết và chứng chỉ tiền gửi giảm mạnh, trong khi đầu tư nhiều hơn vào cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX

SEX