• Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt

Dự hội nghị, về phía khách mời có đồng chí Bùi Ngọc Lam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đại diện Ban Nội chính Trung ương. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN,TC, lãng phí Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu…

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng bộ các giải pháp phòng ngừa TN, TC, lãng phí trong nội bộ

Năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo PCTN,TC, lãng phí các cấp trong CAND và cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi TN, TC, lãng phí trong nội bộ. Nổi bật, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN, TC trên các lĩnh vực công tác; các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, đặc biệt là các kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Phiên họp của Ban Chỉ đạo; ban hành kịp thời, đầy đủ và đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, lãng phí trong lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi TN, TC, lãng phí; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo ban xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để bảo đảm “không thể”, “không dám”, ” không muốn”, “không cần” tham nhũng.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC, lãng phí được tăng cường và có nhiều đổi mới; phát huy và nâng cao vai trò giám sát của nhân dân và báo chí, truyền thông trong công tác PCTN, TC; qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và CBCS CAND được nâng lên. Các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND bên cạnh việc đưa tin tuyên truyền còn tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác đấu tranh PCTN, TC của Đảng, Nhà nước ta.

Cải cách hành chính, tiết kiệm cho dân, ngăn chặn “tham nhũng vặt”

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại hội nghị.

Tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và hoàn thành các đề án, dự án thành phần; công tác cán bộ đã có nhiều đổi mới, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình; đã bố trí, sắp xếp cơ cấu đội ngũ cán bộ 4 cấp Công an đảm bảo “tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả” gắn với tăng cường biên chế cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có nhiều cố gắng, công tâm, khách quan; các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả hết sức tích cực, lực lượng CAND là lực lượng đi đầu đóng vai trò quan trọng; đồng thời, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Bộ Công an cũng là một trong 6 bộ, ngành đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; tạo nền tảng tiến tới xã hội số, thành phố thông minh, công dân số, tiến đến một xã hội văn minh; tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của người dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Qua đó, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, vừa tiết kiệm trong nội bộ, vừa tiết kiệm cho nhân dân, cho xã hội, phòng ngừa, ngăn chặn “tham nhũng vặt” và các hành vi nhũng nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực; đã chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều biện pháp có hiệu quả, CBCS đã nâng cao nhận thức và hành động cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và chiến đấu. Việc kiện toàn về tổ chức của Ban Chỉ đạo trong CAND và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND đã giúp công tác PCTN, TC, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng tiếp tục được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt…

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ hơn kết quả công tác năm 2023, kiến nghị cụ thể, khả thi các giải pháp để bổ sung kế hoạch công tác năm 2024, phổ biến những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC, lãng phí của lực lượng CAND…

Đề cao trách nhiệm cấp uỷ, lãnh đạo trong tự phát hiện, xử lý sai phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, liên quan công tác PCTN, TC, lãng phí trong nội bộ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh 9 nhóm nội dung, trong đó, yêu cầu công tác kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, lãng phí trong CAND phải được tiến hành đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện 3 giải pháp trọng tâm, đột phá và khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CANĐ, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp uỷ trong CAND, thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”.

Một số đại biểu tham luận tại hội nghị.

“Cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp thực hiện tốt “5 chủ động” trong công tác tư tưởng: chủ động quản lý tư tưởng, chủ động năm tình hình tư tưởng, chủ động dự báo tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng và chủ động giải quyết tư tưởng”. Kịp thời động viên, khen thưởng “đúng đối tượng, đúng thành tích, công trạng”, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là tại Công an cấp cơ sở, vùng sâu, vùng xa để CBCS yên tâm công tác” – Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 4 Nghị quyết chuyên đề lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương trên một số lĩnh vực trọng tâm: Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trong CAND; Đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022  2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng CAND; Tiếp tục xây dựng Cơ quan điều tra của CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Đề cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, nêu gương của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là bí thư cấp uỷ, thủ trưởng Công an các cấp, các đơn vị trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ; chủ động tự phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm trong đơn vị thuộc quyền quản lý. Nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết điều chuyển, thay thế lãnh đạo, chỉ huy uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, để xảy ra TN, TC ở đơn vị phụ trách…

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm. Bộ trưởng lưu ý các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, TC, lãng phí Bộ Công an đề cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; Ban Chỉ đạo Công an các địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác.

“Phát huy những kết qua đạt được trong thời gian qua, đồng thời kịp thời khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, năm 2024, công tác kiểm soát quyền lực, PCTN, TC, lãng phí của lực lượng CAND sẽ tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

  • Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt
  • Báo chí CAND góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Báo chí CAND góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  • Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "không có đặc quyền, bất kể người đó là ai" Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88