Đảm bảo thanh toán chi đầu tư công đúng thời gian, đúng quy định Giao bổ sung hơn 30.680 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Có cơ sở và niềm tin đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh: Internet
Cả nước đã nỗ lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Internet

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 12 tháng, ước thực hiện 13 tháng kế hoạch năm 2023.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang) là 858.399,9 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch năm 2023 là 803.397,6 tỷ đồng và vốn các năm trước kéo dài sang năm 2023 là 55.002,3 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31/12/2023, cả nước giải ngân được 589.201,9 tỷ đồng, đạt 73,34% kế hoạch năm 2023. Trong đó, Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 80.808,44 tỷ đồng, đạt 60,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (132.867,5 tỷ đồng).

Ước thanh toán đến hết ngày 31/1/2024 là 662.588,2 tỷ đồng, đạt 82,47% kế hoạch và đạt 93,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (711.559,8 tỷ đồng).

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ giải ngân cao hơn khi cùng kỳ năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch và đạt 92,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 cao hơn 0,15% về tỷ lệ, cao hơn 123.311,7 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho hay, một số đơn vị hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch như: Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá, Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, tỉnh Hà Nam.

Một số bộ, địa phương giải ngân cao từ 95% kế hoạch giao như: Đồng Tháp (99,8%), Quảng Ngãi (99,79%), Long An (99,19%), Bà Rịa – Vũng Tàu (98,08%), Vĩnh Phúc (96,88%), Thái Nguyên (96,65%), Ninh Bình (95,98%), Hưng Yên (95,95%), Tuyên Quang (95,7), Trà Vinh (95%), Bộ Quốc phòng (96,4%), Bộ Giao thông vận tải (95,12%).

Tuy nhiên, vẫn còn 56/115 đầu bộ và địa phương có kết quả giải ngân ước 13 tháng thấp hơn bình quân của cả nước, trong đó nhiều bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân rất thấp. Thậm chí có tới 16 bộ, cơ quan trung ương chỉ giải ngân được dưới 30%.

Đối với các dự án trọng điểm, theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/12/2023, tổng số vốn giải ngân của 9 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là 107.317,78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 84,1% trên tổng kế hoạch năm 2023 được giao (127.593,72 tỷ đồng), trong đó, vốn ngân sách trung ương là 88.899,78 tỷ đồng, đạt 92,2% và vốn ngân sách địa phương là 18.418 tỷ đồng, đạt 59%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88