• 14.01.2023
    Nhiều chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết
  • 29.01.2022
    “Chuyến xe yêu thương” giúp nhiều bệnh nhân nghèo về quê đón Tết
  • 19.08.2021
    “Chuyến xe yêu thương” của ngành Giáo dục Hà Nội đến với giáo viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88