Hiện đại hóa kiểm soát chi

Thông tin với báo chí về kết quả công tác trọng tâm năm 2023 của toàn hệ thống, bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng giám đốc KBNN, cho biết, tính đến ngày 31.12.2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 1.003.334 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm 2023 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Đối với chi đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước, tính đến ngày 31.12.2023, lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 568.135,9 tỷ đồng, bằng 85,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 663.275,1 tỷ đồng).

Trong năm 2023, KBNN đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp trong kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi.

Theo đó, KBNN đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ được quy định gửi KBNN, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần.

Đồng thời, KBNN đã hiện đại hóa phương thức kiểm soát chi thông qua các chương trình ứng dụng. Đến nay, 100% các đơn vị sử dụng ngân sách đã tham gia giao dịch trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc (trừ khối an ninh quốc phòng), chiếm 99,5% hồ sơ kiểm soát chi ngân sách, 100% các thủ tục hành chính lên mức độ 4.

Để nguồn vốn đầu tư công được thanh toán nhanh, kịp thời, trong năm 2023, KBNN đã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị KBNN hoàn thiện, nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến đáp ứng quy trình liên thông chi đầu tư; đồng thời, phân tích, hoàn thiện các chức năng của hệ thống để tăng tiện ích cho người sử dụng.

KBNN cũng triển khai việc kiểm soát và chủ động thanh toán theo định kỳ đối với các khoản chi mà đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng trước, thanh toán sau (điện, nước, viễn thông) theo văn bản ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách cho phép KBNN trích tài khoản của đơn vị chi trả cho nhà cung cấp theo giá trị hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị đã sử dụng.

Tính đến ngày 31.12.2023, có tổng cộng 39.388 đơn vị sử dụng ngân sách đã uỷ quyền để KBNN thực hiện thanh toán số tiền hơn 1.459 tỷ đồng cho dịch vụ điện, nước và 176 tỷ đồng cho dịch vụ viễn thông trên toàn quốc.

Sau khi uỷ quyền cho KBNN, đơn vị sử dụng ngân sách không cần lập hồ sơ thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các hoá đơn của đơn vị sử dụng ngân sách sẽ được KBNN tự động thanh toán ngay sau khi nhận được thông tin từ nhà cung cấp dịch vụ, qua đó đã giảm đáng kể số lượng hồ sơ giao dịch (ước tính giảm được tổng số 90.684 hồ sơ giao dịch/tháng), giúp tiết kiệm thời gian và chi phí hoạt động.

Do ngày thanh toán được ấn định trước, việc triển khai chương trình góp phần tăng hiệu quả cho công tác dự báo ngân quỹ. Đồng thời, các nhà cung cấp phối hợp với KBNN cũng được hưởng lợi từ chương trình do dòng tiền được lưu thông nhanh chóng, chủ động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch.

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Tiếp tục cải cách, lấy khách hàng làm trung tâm

Năm 2023, hệ thống KBNN tiếp tục nghiên cứu rà soát cơ chế, chính sách, quy trình thủ tục theo hướng cải cách, lấy khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN. 

Cùng với đó, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thực hiện chuẩn hóa danh mục kết quả, thành phần hồ sơ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng quy định; tiếp nhận và xử lý tốt các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của KBNN.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hướng tinh gọn, giảm các đầu mối trung gian, các nhiệm vụ chuyên môn được phân định rõ ràng và không chồng chéo; tổ chức rà soát, thống kê, công bố và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc lĩnh vực KBNN.

Trong năm 2023, hệ thống KBNN đã thực hiện khảo sát, đánh giá 2 đợt về mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống KBNN: Đợt 1.2023, kết quả mức độ hài lòng đạt 95%, tăng 0,5% so với năm 2022 (94,5%). Đợt 2.2023, kết quả mức độ hài lòng đạt 95,85%, tăng 1,35% so với năm 2022 (94,5%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88