• Quyết tâm, song hành đưa luật, nghị quyết vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình BÙI ĐỨC HINH: Góp phần thực hiện pháp luật nghiêm minh, kịp thời, hiệu quả

Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng để tạo sự đồng bộ, thống nhất, bảo đảm đưa các luật, nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tiếp nối thành công của hội nghị lần thứ Nhất, hội nghị lần này được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu với thành phần tham dự đông đảo và đa dạng nên sẽ có rất nhiều ý kiến đóng góp từ các cơ quan, ban, ngành, địa phương. Tôi mong rằng, các ý kiến sẽ góp phần làm rõ, cụ thể hơn và kịp thời hiến kế để quá trình triển khai các luật, nghị quyết ở cơ sở được nhanh chóng, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, mong muốn Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức triển khai thi hành pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc tổ chức hội nghị lần này tiếp tục khẳng định sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát để kịp thời yêu cầu xử lý những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành luật, nghị quyết và tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hội nghị sẽ diễn ra dân chủ, thẳng thắn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện luật, các nghị quyết của Quốc hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang HOÀNG VĂN VỊNH: Sớm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống     

Hội nghị toàn quốc lần thứ Nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV được cử tri, Nhân dân và các đại biểu đánh giá cao, thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác lập pháp gắn với giám sát việc thực thi pháp luật. Tiếp nối thành công đó, hội nghị lần này tiếp tục được tổ chức cho thấy, cùng với công tác lập pháp, Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến công tác thực thi để các quyết sách sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Có thể thấy, khối lượng luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm được Quốc hội thông qua rất lớn, đều là nội dung quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, quốc kế dân sinh. Đặc biệt, trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Đây là một đạo luật quan trọng với nhiều điểm mới được đánh giá cao, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất… Các văn bản, nghị quyết được thông qua nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của cử tri, Nhân dân. Vì vậy, Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong phạm vi quyền hạn của mình sớm triển khai các công việc liên quan, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng các văn bản quy định chi tiết để kịp thời có hiệu lực cùng với luật, nghị quyết.

Với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, đồng hành rất trách nhiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ của Quốc hội, với quyết tâm của Chính phủ, tin rằng những vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành luật, nghị quyết sẽ sớm được nhận diện, thảo luận thấu đáo và có phương án giải quyết ở hội nghị lần thứ hai này. Qua đó, sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng được sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ NGUYỄN XUÂN HẢI: Tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Xây dựng pháp luật là một trong những công tác rất quan trọng và là một trong 3 khâu đột phá được Đảng xác định tại Đại hội lần thứ XIII, có tác động rất lớn, sâu rộng đến đời sống kinh tế – xã hội, tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Cùng với nâng cao chất lượng ban hành, để pháp luật đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, công tác triển khai, thực thi pháp luật đóng vai trò quyết định. Theo đó, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị lần này, tôi cho rằng vô cùng cần thiết và có nhiều ý nghĩa, nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm. Trên cơ sở đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, ĐBQH, cử tri và Nhân dân giám sát, theo dõi việc thực hiện.

Với ý nghĩa đó, tôi tin rằng, thông qua Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV sẽ có được những hiến kế, giải pháp hữu hiệu. Qua đó, các luật, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết những vấn đề đang tồn tại, phát sinh từ thực tiễn đời sống và kinh tế – xã hội của đất nước.

Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ THÚY NGA: Làm rõ trách nhiệm, hiến kế tháo gỡ

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần thứ Hai tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa công tác xây dựng với thực thi pháp luật; tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với công tác tổ chức thực hiện để nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả… Việc tổ chức Hội nghị cũng tiếp tục thể hiện tinh thần không ngừng đổi mới, sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước, nên có thể coi là dịp các cơ quan lập pháp, hành pháp cùng nhìn nhận, rà soát, xem xét những mặt được, chưa được trong triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội, rút ra bài học kinh nghiệm và các giải pháp khắc phục; đồng thời, góp phần quan trọng thực hiện yêu cầu “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh” theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bên cạnh nghe báo cáo, thảo luận, chúng tôi cũng mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ thẳng thắn đánh giá tình hình và kết quả, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Cùng với đó, sẽ có nhiều ý kiến góp phần làm rõ, cụ thể hơn, đặc biệt là hiến kế nhằm tháo gỡ những bất cập, khó khăn trong quá trình triển khai các luật, nghị quyết ở cơ sở. Kỳ vọng hội nghị lần này tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội…

Là đại biểu dân cử ở địa phương, tôi kỳ vọng hội nghị sẽ diễn ra dân chủ, thẳng thắn và có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, hiến kế cho Quốc hội trong giám sát thực thi luật, nghị quyết, để các luật, nghị quyết của Quốc hội phát huy hiệu quả  thiết thực hơn nữa, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88