Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới đồng bào dân tộc. Ảnh: BHXH Việt Nam

Độ bao phủ lưới an sinh tăng, tập trung vào nhóm yếu thế

Các chính sách về bảo hiểm xã hội (BHXH) là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội của đất nước, thể hiện tính ưu việt và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Thực hiện mục tiêu xuyên suốt phát triển BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng bao phủ toàn dân, những năm qua, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tiếp tục tăng qua các năm và đã tập trung vào nhóm yếu thế. Đặc biệt, tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững, vượt mục tiêu đề ra.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 18,26 triệu người tham gia BHXH, đạt 39,25% số lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện khoảng 1,83 triệu người, đạt 3,92% số lượng lao động trong độ tuổi, tăng 305 lần so với năm 2008 – năm đầu tiên thực hiện chính sách BHXH tự nguyện (từ 6 nghìn người lên 1,83 triệu người). Số người tham gia BHTN khoảng 14,7 triệu người, đạt gần 31,6% trong độ tuổi lao động, tăng gần 2,5 lần so với năm 2009 – năm đầu tiên thực hiện chính sách BHTN (từ 6 triệu người lên 14,7 triệu người).

Về số người tham gia BHYT, hiện có khoảng hơn 93,3 triệu người tham gia, đạt 93,35% dân số, tăng 13,1 lần so với năm 2015 (từ 7,1 triệu người lên 93,3 triệu người), tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân.

Diện bao phủ BHXH, BHYT, BHTN tăng, góp phần mở rộng hiệu quả lưới an sinh xã hội tới mọi người dân, người lao động, củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước.

Quyền lợi ngày càng tăng

12.268 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đặc biệt chuyển đổi hiệu quả phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng. Phương thức hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam được đổi mới theo hướng phục vụ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng cường sử dụng các dịch vụ công ích, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân.

Từ năm 1995 đến hết năm 2023, toàn ngành đã giải quyết khoảng hơn 144,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Từ năm 2010 đến hết năm 2022 phối hợp giải quyết gần 9,7 triệu người hưởng các chế độ BHTN. Hiện, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hơn 3,3 triệu người. Bên cạnh đó, từ năm 2003 đến 2023, toàn ngành đã phối hợp với các cơ sở y tế bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho trên 2.542,8 triệu lượt người; cùng tháo gỡ khó khăn, giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, kịp thời thanh toán chi phí KCB BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở KCB phục vụ người bệnh BHYT.

Đáng chú ý, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, việc làm của người dân, người lao động, từ năm 2020 đến năm 2022, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động, quyết liệt tham gia cùng các bộ, ngành tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch.

Đồng thời, ngành BHXH tập trung huy động mọi nguồn lực, trên nền nguồn dữ liệu sẵn có để triển khai kịp thời các gói hỗ trợ từ Quỹ BHXH, BHTN nhanh gọn, chính xác tới người hưởng, góp phần hỗ trợ hàng chục triệu người lao động, người sử dụng lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo BHXH Việt Nam, những kết quả đạt trên cho thấy, quyết tâm chính trị của toàn ngành BHXH trong mọi giai đoạn là luôn ưu tiên đặt công tác đảm bảo quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT làm trung tâm. Nhờ đó, quyền lợi an sinh của người tham gia, thụ hưởng luôn đảm bảo kịp thời, đúng quy định, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của mọi tầng lớp nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Thủ tục hành chính về bảo hiểm ngày càng rút gọn

Thủ tục hành chính về tham gia và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn (từ 263 thủ tục hành chính (TTHC) năm 2009 xuống còn 25 TTHC). Trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ… Gần như tất cả các hoạt động của ngành, cũng như các giao dịch của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH đã được thực hiện trên môi trường số; người dân, đơn vị có thể giao dịch với cơ quan BHXH mọi lúc, mọi nơi.