Trực tiếp tới tham gia động viên, khích lệ tinh thần của các đội thi, có đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CIC; đồng chí Trần Thế Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn CIC; đồng chí Nguyễn Bảo Kiên, Bí thư Đoàn CIC; đồng chí Khổng Đức Chính, Phó Bí thư Chi đoàn Vụ TCCB; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Chi đoàn Vụ TCKT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

okvip

okvip

hi88