Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng. Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

Năm 2023, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng hoàn thành 21 đề án theo Chương trình, Kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương thống nhất thành lập 5 tiểu ban.

Tiến hành khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay; triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng; quán triệt, hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 – 2025) và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025), bảo đảm dân chủ, đồng bộ, thống nhất. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, góp phần quan trọng vào chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tham mưu ban hành các văn bản quan trọng về công tác cán bộ như: Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, thể hiện quyết tâm của Đảng, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã thêm một kênh thông tin để đánh giá cán bộ, góp phần bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Quy định số 124 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị đã nêu cao tinh thần tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa, nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá cán bộ.

Các tham luận tham tại Hội nghị đã nêu bật kinh nghiệm trong thực hiện công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ của ngành chức xây dựng Đảng. Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, kinh nghiệm của ngành là: “Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tính nêu gương và tính noi gương; tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh những hành vi lệch chuẩn; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tạo chuyển biến tích cực và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu. Cụ thể như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ”.

Còn theo Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, kinh nghiệm là coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng Đảng; quán triệt học tập đầy đủ các chủ trương nghị quyết của Đảng. Luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn Trung ương bám sát cơ sở phát huy vai trò cơ quan tham mưu. Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm trọng điểm tập trung vào các khâu đột phá; phát huy vai trò của cán bộ chủ trì các cấp tổ chức thực hiện.

Đồng tình với nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Ngành tổ chức Xây dựng Đảng trong năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Trung ương sớm ban hành Quy chế mẫu hoạt động của cấp ủy những nơi Bí thư, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban cùng cấp. Cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy định số 293 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng bộ khối các cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Theo đó quy định phân cấp cụ thể hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của Đảng ủy khối trong các khâu về công tác cán bộ, đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh, Thành ủy quản lý. Thứ hai, trong công tác tuyển dụng cán bộ, đề nghị sửa Luật cán bộ, công chức theo hướng bảo đảm tiêu chuẩn đồng bộ của 4 cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh: Kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, còn một số hạn chế, tồn tại phải tiếp tục quan tâm, có giải pháp để khắc phục như việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược.

Bà Trương Thị Mai chỉ rõ, ở nhiều góc độ có cán bộ năng lực hạn chế; đạo đức phẩm chất chưa đáp ứng được yêu cầu; một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhấn mạnh 9 nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, bà Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các văn bản, nghị quyết của Đảng phải được quán triệt sâu sắc, phải được cụ thể hóa sát với thực tiễn của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và tổ chức thực hiện nghiêm mới đạt được kết quả.

Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo Nghị quyết 21 của Trung ương nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực, sát hợp, đồng thời đổi mới phong cách, lề lối làm việc để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.

“Tăng cường cải cách, không để vì tầng tầng, nấc nấc quy trình, quy định mà cuối cùng ra được cán bộ lại không đủ chất lượng. Tôi đề nghị quan tâm tổ chức Đảng phải vững mạnh, cán bộ đảng viên có chất lượng. Quy trình, quy định là quan trọng nhưng phải đảm bảo chất lượng. Quy trình, quy định đó để không lạm quyền, quy định chặt chẽ, nhưng cuối cùng dẫn tới chất lượng”, Thường trực Ban Bí thư đề nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88